Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Handlu Zagranicznego

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 459
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Foreign Trade

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 459
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates