Popular science

Last updated on 22 June 2013

W poszukiwaniu polskiej innowacyjności i specjalizacji. Rozmowy z prof. Krzystzofem Wachem. Rozmawiał Bartosz Piłat, "Gazeta Wyborcza - Kraków", 27 maja 2015

Krzysztof Wach, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na tle państw Krupy Wyszehradzkiej.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa - 9 grudnia 2014
PL: https://www.youtube.com/watch?v=mC3yIEHUc_A
EN: https://www.youtube.com/watch?v=dhshpL0h0YQ    

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates