Books

Last updated on 28 December 2015

   
   
K. Wach (2015). Entrepreneurship in the European Union: Workbook for Students. Kraków: Cracow University of Economics, 93 pp. ISBN 978-83-65262-02-8

N. Daszkiewicz & K. Wach (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynardowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, 172 pp. (ISBN 978-83-7252-639-7)
 
K. Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie [=Europeanization of Small and Medium-Sized Enterprises. International Growth], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 336 pp. (ISBN 978-83-01-17271-8)

Type of the publication: a scientific monograph

..:: Spis treści ::..

N. Daszkiewicz, K. Wach, Internationalization of SMEs. Context, Models, Implementation, Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk 2012, 109 pp. (ISBN 978-83-7348-4115)

Type of the publication: handbook

..:: e-Book in PDF ::..

K. Wach, Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej. Przykłady i zadania [=Entrepreneurship in the European Union. Examples and Exercises], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, 98 pp. (ISBN 978-83-7252-579-6)

Type of the publication: textbook for students

A. Surdej, K. Wach, Succession Choices in Family Firms. The Case of Poland, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń - Kraków 2010, 190 pp. (ISBN 978-83-7611-629-7)

Type of the publication: a scientific monograph

Own contrubution: 50%

..:: NUKAT ::..

A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji [=Family Firms towards Succession Challenges], Difin, Warszawa 2010,  151 pp. (ISBN 978-83-7641-215-3).

Type of the publication: a scientific monograph

Own contrubution: 50%

..:: Spis Treści ::..

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Skutki akcesji do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw [=Effects of the Accession to the European Union on Polish Firms], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, 146 pp. (ISBN 978-83-7252-420-1)

Type of the publication: a scientific monograph

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw [= Regional Environement of Small and Medium-Sized Enterprises], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

Type of the publication: a scientific monograph

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, 87 pp. (ISBN 978-83-7252-417-1)

Type of the publication: textbook for students

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Własny biznes w Unii Europejskiej [=Own Business in the European Union], Urząd Miasta Krakowa - Wydział Strategii i Rozowju Miasta, Kraków 2008 (ISBN 978-83-925336-2-7)

Type of the publication: textbook for students, business guide

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Podstawy organizacji i zarządzania. Zbiór zadań [=Basics of Organization and Management. Book of Exercises], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, 101 pp. (ISBN 978-83-7252-412-6)

Type of the publication: textbook for students

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Europejski rynek pracy [=European labour Market], Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, 552 pp. (ISBN 978-83-7526-161-5)

Type of the publication: handbook

,,:: Google Books ::..

..:: NUKAT ::..

M. Najda, K. Wach, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Materiały do ćwiczeń [=Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union. Materials for Classes], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, 43 pp. (ISBN 83-7252-332-0)

Type of the publication: textbook for students

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Jak założyć własną firmę w Polsce [=Doing Business in Poland], Urząd Miasta krakowa - Instytut Wspierania Przedsiębiorczości, Kraków 2006, 91 pp. (ISBN 83-922856-1-1)

Type of the publication: textbook for students, business guide

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej [=Taxation Systems of the European Union Member States], Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 [2006].

Type of the publication: handbook

1st Edition: Kraków 2005, 383 pp. (ISBN 83-89355-80-9)
2nd Edition: Kraków 2006, 381 pp. (ISBN 83-7484-030-7)

..:: NUKAT ::..

K. Wach, Jak założyć firmę w Unii Europejskiej [=How to set up a Firm in the European Union], Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 [2005, 2006].

1st Edition: Kraków 2004, 404 pp. (ISBN 83-89355-40-X)
2nd Edition: Kraków 2005, 415 pp. (ISBN 83-89355-59-0)
3rd Edition: Kraków 2006, 421 pp. (ISBN 83-7484-057-9)

Type of the publication: textbook for students, business guide

..:: NUKAT ::..


    

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates