Articles in Peer-Review Journals

Last updated on 30 December 2017

2017

K. Wach, Orientacja przedsiębiorcza a wiedza w początkowym i dojrzałym etapie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 268-292, ..:: online ::.. [MNiSzW, lista B, 10 pkt.]

K. Wach (2017). Exploring the Role of Ownership in International Entrepreneurship: How does Ownership Affect Internationalisation of Polish Firms?. Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(4), 205-223. http://doi.org/10.15678/EBER.2017.050410 [MNiSzW, lista B, 12 pkt.]

K. Wach, Entreprenerial growth of small and mediums-zed enterprises, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. XVIII, nr 12, cz. 1 ..:: online ::.. [MNiSzW, lista B, 14 pkt.]

K. Wach, What determines entrepreneurial orientation of Polish internationalized Firms?, "Journal of Management and Financial Sciences" - under press [MNiSzW, lista B, 13 pkt.]

 

2016

 • K. Wach, L. Wojciechowski, Determinants of inward FDI into Visegrad countries: empirical evidence based on panel data for the years 2000-2012, "Economics and Business Review", 2016, vol. 2(16), no 1, 34-52. DOI: 10.18559/ebr.2016.1.3
  (15 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: download ::..

 • K. Wach, Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży high-tech: wstępne wyniki badań sondażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. XVII, nr 10, cz. 1, s. 93-107
  (14 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)

 • K. Wach, Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. XVII, nr 10, cz. 1, s. 109-127
  (14 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)

 • K. Wach, L. Wojciechowski, Inward FDI and entrepreneurship rate: Empirical evidence on selected effects of FDI in Visegrad countries, "Journal of Economics and Management", 2016, vol. 24, no 2, 42-54. DOI: 10.22367/jem.2016.24.04
  (12 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: download ::..

  • K. Wach, Innovartive Behaviour  of High-Tech Internationalized Firms: Survey Results from Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 2016, vol. 4, no. 3, 153-165.
   DOI: 10.15678/EBER.2016.040311
   (12 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
   ..:: download ::..

  • K. Wach, L. Wojciechowski, Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 2016, vol. 4, no 1, 83-94.
   DOI: 10.15678/EBER.2016.040106
   (12 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
   ..:: download ::..

 • K. Wach, Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, "Prace Komishi Geografii Przemysłu Polskiego ZTowarzystwa Geograficznego", 2016, 30(1), s. 7-20.
  (13 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: download ::..

  • T. Rachwał, K. Wach, Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokonenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 2016, nr 12, s. 393-403.
   (8 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
   ..:: download ::..

  • Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15 (35), 11‑28. DOI: 10.17399/HW.2016.153501
   (13 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
   ..:: download ::..

 • Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15 (34), 11‑26. DOI: 10.17399/HW.2016.153401.
  (13 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: download ::..

 • K. Wach, Strategiczne myślenie w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2016, nr - w druku
  (10 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: download ::..

 • K. Wach, Europeanization of European Businesses: Economies of Scope and Managerial Implications, "Horyzonty Polityki", vol. 7, no. 19
  (7 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: download ::..

 

2015

 • K. Wach, Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU: Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results, "Zarządzanie w Kulturze", 2015, t. 16, nr 1, 15-29. DOI: 10.4467/20843976ZK.15.002.3037 .
  (14 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie"2015, t. XVI, nr 7, cz. III,25-40.
  (14 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)

  ..:: d o w n l o a d ::..

  • K. Wach, Przedsiębiorczość seniorów jako komponent przedsiębiorczości inkluzywnej: wstępna synteza, "Horyzonty Wychowania", 2015
   (13 pkt. Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)

  • K. Wach, Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. "Entrepreneurial Business and Economics Review", 3(2), 9-24. doi: 10.15678/EBER.2015.030202
   (12 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
   ..::
   d o w n l o a d ::..

  • K. Wach, Incremental versus Rapid Internationalisation of Firms: Exloratyory Investigation from Poland. "Entrepreneurial Business and Economics Review", 3(4),
   (12 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)

 • K. Wach, Entrepreneurship without  Borders: Do Borders Matter for Intrernational Entrepreneurship, "Problemy Zarządzania", 2015, vol. 14, nr 1, cz.. 2, s. 82-92.
  (11 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 12-24.
  (8 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 23.12.2015)
  ..:: d o w n l o a d ::..

 •  

 

2014

 • K. Wach, Familiness and Born Globals: Rapid Intrernationalisation among Polish Family Firms, "Journal of Intercultural Management", 2014, vol. 6, no. 3, pp. 177-186.
  (10 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • N. Daszkiewicz, K. Wach,  Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland, "Journal of Intercultural Management", 2014, vol. 6, no. 2, pp. 5-18
  (10 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, International Entrepreneurship and the Third Age: The Effect of the Entre[reneur's Age on Internationalisation of Polish Businesses, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2014, t. XV, z. 11, cz. 1 („Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych”, red. E. Gołębiowska)
  (8 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, L. Wojciechowski, The Size and the Strategic International Orientation: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2014, t. XV, z. 7, cz. 1, s. 143-156 („Firmy rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania”, red. A. Marjańśki, M.R. Contreras-Loera)
  ..:: d o w n l o a d ::..
  (8 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
 • K. Wach, Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward , "Horyzonty Wychowania", 2014, vol. 13, no. 26, pp. 11-31.
  (7 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, L. Wojciechowski,  The factors of outward FDI from V4 countries from the perspective of the EU and the EMU membership: A panel gravity model approach. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2014, 5(307), 157-170.
  (6 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 31.12.2014)
  ..:: d o w n l o a d ::..

 • K. Wach, Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, no. 28, pp. 11-32.
  (7 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • J.J. Jimenez, K. Wach, The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, no. 26, pp. 121-144.
  (7 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • M. Kosała, K. Wach,  Linking Regional Knowledge Laboratory and Growth of SMEs - Empirical Investigation in Southern Region of Poland, "Prace KGP PTG", 2014, vol. 26 /w druku/
  (7 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach,  The scale of internationalisation and Europeanisation of SMEs and their operating in the spatial systems of the European Union, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 2014, vol. 10,
  (6 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective, „Horyzonty Polityki” 2014, vol. 5, no. 10
  (5 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..

 

2013

 • K. Wach, Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych [=], „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 2013, vol. 9, s. 246-257.
  (6 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych [=], „Horyzonty Polityki” 2013, vol. 4, no. 8
  (5 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, An Empirical Investigation into EU Policy in favour of Business Succession among Polish Family Firms, „Horyzonty Polityki” 2013, vol. 4, no. 9
  (
  5 pkt., Lista B MNiSzW z dnia 17.12.2013)
  ..:: d o w n l o a d ::..

 

..:: Przed habilitacją (2007-2012)::..

2012

 •  A. Surdej, K. Wach, The Dynamics of Succession in Family Businesses in Poland - Empirical Results, "Economia Marche. Journal of Applied Economics", 2012, vol. 31, no. 2, pp. 109-128 (ISSN: 1120-9593).
  ..:: Download ::..

 

2011

 •  K. Wach, Wymiary europeizacji i jej kontekst [=The Dimensions of Europeanisation and Its Context], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 852, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 29-43
 •  K. Wach, Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości [=Evolutionary Directions of the European Union Policy in favour of Small and Medium-Sized Enterprises and Entrepreneurship], "Horyzonty Polityki" 2011, nr 2(2), s. 195-214 (ISSN 2082-5897)
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Polityka Unii Europejskiej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw [=European Union Policy on Business Succession], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 866 „Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji”, Kraków 2011, s. 107-120
 •  M. Kosała, K. Wach, Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw [=Regional Determinants of Business Innovativeness Development], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 866 „Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji”, Kraków 2011
 •  A. Surdej, K. Wach, Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw [=Directions of the European Union Activities in favour of Small and Medium-Sized Enterprises]„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 855 „Prace z zakresu studiów europejskich i spraw międzynarodowych, Kraków 2011

 

2010

 •  I.Ubreziova, K.Wach, The Role of Small and Medium-Sized Enterprises In the Economies of Poland and Slovakia – A Comparative Analysis, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 2010, no. 6, pp. 69-85.
  ..:: Download ::..
 • K. Wach, Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013 [=Evolution of European Policy in favour of Entrepreneurship in the years 1973-2013], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", seria: "Ekonomia", nr 113, Wrocław 2010, ss. 1003-1019 (ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-097-6 - streszczenie, summary, bibliografia).
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania [=An Analysis of the Business Environment in Different Theories of Organisation and Management], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 812, Kraków 2010, s. 129-146 (ISSN 1898-6447)
 •  M.Najda-Janoszka, K. Wach, Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej [=International Cooperation among Firms in Małopolska Voivodship in the Process of European Integration], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 812, Kraków 2010, s. 99-114 (ISSN 1898-6447)
 •  K. Wach, Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych [=From a Rational to an Emotional Human Being. The Change of the Paradigm in Economics Sciences], "Horyzonty Wychowania" 2010, nr 17.
  ..:: Download ::..
 • K. Wach, Wokół pojęcia europeizacji [=On the Europeanisation], "Horyzonty Polityki" 2010, nr 1(1), s. 195-208 (ISSN 2082-5897)
  ..:: d o w n l o a d ::..
 • K. Wach, Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej [=Managerial Perception of Changes in the Competitive Environment in the Process of European Economic Integration], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 832, Kraków 2010, s. 83-99 (ISSN 1898-6447)

 

2009

 •  I. Ubreziova, K. Wach, M. Majorova, Development of Small Business Sector in Slovakia in Years 1992-2006, "Folia Oeconomica Statinesia" 2008, no. 7(15), Szczecin 2009, p.144-162 (ISSN 1730-4237).
  ..:: Download ::..
 • K. Wach, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców [=The Development of Small and Medium-sized Enterprises and the Demographic Parameters of Enterprises and Entrepreneurs], "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych", 2009, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 97-115.
 • K. Wach, Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym [=Mezienvironment of Small and Medium-sized Enterprises from a Factors Perspective], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 799, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 102-115.
 • I. Czaja, K. Wach, Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej [=Changes in Poland’s Foreign Trade Turnover before and after Accession to the European Union], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 799, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 149-164.
 •  K. Wach, Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013 [=European Union Policy in favour of Small and Medium-Sized Enterprises in the years 2007-2013], "Studia Europejskie" 2009, nr 4(52), s. 201-218.
  ..:: Download ::..

 

2008

 •  K. Wach, Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej [=Malopolska Region Firms Flexibility in the Process of European Economic Integration], "Przegląd Organizacji", 2008, nr 6, s. 22-25 (ISSN 0137-7221)
  ..:: Downloand ::..
 • K. Wach, Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiebiorstwa [=Identification and Structuralization of the Business Environment], "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 1, s. 57-72 (ISSN 0137-5466).
  ..:: Dowlnoad ::..
 •  K. Wach, I. Ubrežiová, E. Horská, Foreign Trade in Poland and Slovakia in the Process of European Economic Integration, "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", seria: "Negotia" 2008, vol. 53, no. 1, s. 47-66 (ISSN 0137-5466)
  ..:: Download ::..
 •  I. Ubrežiová, K. Wach, J. Horváthová, Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001–2007, "Agricultural Economics", 2008, vol. 54, no. 8, pp. 358-366 (ISSN 0139-570X), Impact Factor: 0.716
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Entrepreneurship Education in Poland, "ERENET Profile", 2008, vol. III, no. 3 (11), pp. 36-44 (ISSN 1789-624X).
  ..:: Download ::..
 •  D. Dryglas, K. Wach, Ewaluacja wybranych czynników otoczenia regionalnego małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce [=Evaluation of Selected Factors of the Regional Environment of Small and Medium-Sized Tourism Enterprises in Malopolska], "Polityka Gospodarcza", 2008, nr 15-16, s. 249-261 (ISSN 1508-6453)
 •  K. Wach, Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej [=Export ctivities of Firms from Malopolska Region in the Process of European Integration], "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" nr 250, seria "Zarządzanie i Marketing", z. 14, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 453-464 (ISSN 1234-3706).
 •  K.Wach, Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw [=The Business Environment and Phases of Development of Small and Medium-Sized Enterprises], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2008, nr 769, "Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 41-54 (ISSN 1898-6447)
 • 16) A. Surdej, K. Wach, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [=The Role of Science-Technological Parks in the Development of Small and Medium-Sized Enterprises], "Przedsiębiorczość - Edukacja", 2008, vol. 4 (Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał), s. 75-81 (ISBN 978-83-7409-620-1)
  ..:: Download ::..
 • M. Sieja, K. Wach, Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy [=Implementation of Evolutionary Algorithms in a Knowledge-Based Economy], "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, vol. 4 (Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał), s. 82-89 (ISBN 978-83-7409-620-1)
  ..:: Download ::..
 • T. Rachwał, J. Kudełko, M. Tracz, K. Wach, W. Kilar, Projekt podstawy programowej podstaw przedsiebiorczości w zakresie rozszeroznym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum [=The Project of the Base for Curriculum of "Basis of Entrepreneurship" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools], "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, vol. 4 (Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał), s. 312-324 (ISBN 978-83-7409-620-1)
  ..:: Download ::..

 

2007

 • K. Wach, Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska [=Regional Financial Support for Small and Medium-sized Enterprises. Empirical Comparative Investigation of Małoposlka and Slask], "Przegląd Organizacji" 2007, nr 3, s. 21-24 (ISSN 0137-7221)
  ..:: Download ::..
 • K. Wach, Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych [=Local Market Capicity and Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Light of Empirical Research], "Handel Wewnętrzny" 2007, nr 1, s. 53-57 (ISSN 0438-5403)
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [=Financial Support for Growth of Small and Medium-sized Enterprises], "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2007, nr 7(690), s. 45-51 (ISSN 0860 6846)
  ..:: Downloand ::..
 •  K. Wach, Regional Barriers and Stimuli of SMEs Development in Southern Poland, “Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem”, tom VI, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, s. 379-384 (ISSN 1644-499X)
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Empiryczna weryfikacja wpływu poziomu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii na rozwój małych i średnich przedsiebiorstw Polski Południowej [=Empirical Verification of Regional Knowledge and Technology Transfer Impact on Small and Medium-Sized Enterprises' Development in Southern Poland], "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej",  "Nauki Ekonomiczne" Nr 3, 2007, s. 113-121 (ISNN 1897-2683)
 •  A. Pichur, K. Wach, Influence of the European Enlargement Process on Entrepreneurship in Poland, "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", seria: "Negotia" 2007, vol. 52, no. 1, pp. 61-72 (ISSN 1224-8738)
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Potencjał małych i średnich przedsiebiorstw regionu południowego [=Potential of Small and Medium-sized ENterprises of Southern Region of Poland], "Przedsiebiorczość - Edukacja" 2007, nr 3 (Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał), s. 35-45.
  ..:: Download ::..
 • D. Dryglas, K. Wach, Klimat dla rozwoju przedsiebiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych [=Climate for Tourist Entrepreneuhsip Development] in the Light of Empirical Investigation] [w:]  "Przedsiebiorczość - Edukacja" 2007, vol. 3 (Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał), s. 46-51.
  ..:: Download ::..
 • K. Wach, Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw [=Local Initiatives for Small and Medium-Sized Enterprises], "MBA", 2007, nr 6(87), listopad-grudzień, s. 30-34 (ISSN 1231-0328).
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Europejska swoboda przepływu pracowników [=European Freedom for Movements of Workers], "Studia Europejskie", 2007, nr 3 (43), s. 183-195 (ISSN 1428-149X).
 •  A. Surdej, K. Wach, Small and Medium-sized Enterprises in Poland, "ERENET Profile", 2007, vol. II, no. 4(8), p. 9-13 (ISSN 1789-624X).
  ..:: Download ::..

 

..:: Przed doktoratem (2001-2006) ::..

2005

 • K.Wach, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego [Co-operation of Small and Medium-sized Enterprises with Research and Development Centres Based on the Example of the Kraków Technology Park ], "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671(2005), s.119-135.
 •  M. Najda, K. Wach, Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies, "Ekonomia" 2005, nr 17, s. 123-139 (ISSN 0137-3056)
  ..:: Download ::..

 

2004

 •  K.Wach, Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym [=New Classification Criteria of Small and Medium-sized Enterprises in the EU Law] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" Nr 5 (652), 2004, s.33-43 (ISSN 0860-6846)
  ..:: Download ::..
 •  K.Wach, Rola państwa i samorządu terytorialnego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [=Role of National and Territorial Authority Government in Small and Medium-Sized Enterprises' Development], "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2004, nr 2, s.51-62 (ISBN 83-89786-21-4, ISSN 0208-4783)
 •  K.Wach, Istota otoczenia regionalnego w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw [=Essence of Regional Business Environment of Small and Medium-Sized Enterprises], "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu", 2004, nNr 1023, s.423-433 (ISSN 0324-8445)
 •  K.Wach, Wpływ unijnej polityki regionalnej na kraje wstępujące do Unii Europejskiej [=Impact of the EU Regional Policy on Accessing Countries], "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej", "Nauki Ekonomiczne", 2004, Nr 32, s.341-348 (ISSN 1234-3927)
 • M.Sieja, K.Wach, Rola podpisu elektronicznego w rozwoju społeczno-gospodarczym [=] "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej", "Nauki Ekonomiczne" 2004, Nr 32, s.259-266 (ISSN 1234-3927)

 

2003

 • K.Wach, Socio-cultural Framework of Advetisment on International Markets. A Brief Survey of European Advertisement Styles, "Studien des Institut fűr den Donauraum und Mitteleuropa", Nr. 6, Dezember 2003 (Interculural Business Management in Central and Eastern Europe), pp.141-150.
 • K.Wach, Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji [=Global Product as One of Effects of Globalization Process], "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego", 2003, Nr 976, s.411-422 (ISSN 0324-8445)
 •  K.Wach, M.Sieja, Internet jako jedna z determinant konkurencyjność firm w dobie globalizacji [=] "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego", 2003, Nr 976, s.241-252 (ISSN 0324-8445)
 •  K.Wach, Identyfikacja otoczenia przedsiębiorstw [=Identification of Business Environment], "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne" 2003, Tom 48, Zeszyt 1, s.299-312 (ISSN 1731-8386)
 •  K.Wach, M.Sieja, Internet jako nośnik reklamy [=] "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne" 2003, Tom 48, Zeszyt 4, s.1261-1282 (ISSN 1731-8386)
 • K.Wach, Strategia globalizacji jako jeden z efektów walki konkurencyjnej przedsiębiorstw [=Globalisation Strategy as on Outcome of Competition between Enterprises], "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622(2003), s.125-139 (ISSN 0208-7944)
 •  K.Wach, M.Bednarczyk, Sondaż zdolności do konkurowania szkół wyższych na małopolskim rynku usług edukacyjnych [=A Poll of the Competitive Capicity of Higher Education Schools on the Małopolska Education Services Market] "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622 (2003), s.5-20 (ISSN 0208-7944)
 • K.Wach, The impact of EU regional policy on accessing countries, "Revista Romana de Geografie Politica" (Romanian Review on Poltical Geography) 2003, Anul V, Nr. 2, pp. 77-82 (ISSN 1454-2749)

 

2002

 • K.Wach, Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako efekt walki konkurencyjnej [=Strategic Alliances, Mergers and Acquisitions of Enterprises as a Results of Competition], "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu". 2002, nr 928 (Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Integracja i dezintegracja, red. H.Jagoda, J.Lichtarski), s.168-174 (ISSN 0324-8445)
 • K.Wach, Szkoły wyższe w służbie dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej [=Higher Education Service to Development of Local Entrepreneurship], "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 2002, nr 951 (Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. K.Moszkowicz, B.Olszewska), ss. 263-272 (ISSN 0324-8445).
 • K.Wach, M.Sieja, Wpływ technologii informatycznych na rozwój przedsiębiorstw bankowych [=The Impact of Information Technologies on the Development of Banking Enterprises], "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 2002, nr 963 (Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J.Skalik), s.479-491, (ISSN 0324-8445)

     

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates