Other Projects

Last updated on 22 June 2013

 

2013-2014
Applied Economics and Management. CEEPUS Project no. CIII-SK-0044-08-1314
Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS)
coordinating university: Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)
with the cooperation of the University of Natural Resources and Applied Life Sciences in Vienna (Austria), FH Joanneum University of Applied Sciences in Graz (Austria), University of Zagreb (Croatia) University of Primorska (Slovenia), University of Ljubljana (Slovenia),
(role in the project: university coordinator of the participating unit)
 
2013-2016
International V4 Studies of Business Economics (Project no. VUSG-61200004)

Visegrad University Studies Grant
project realized by the Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia ) with the cooperation of the Mendel University in Brno (Czech Republic), South Bohemia University in Ceske Budejovice (Czech Republic), Karoly Robert College (Hungary), Wroclaw University of Economics (Poland), Cracow University of Economics (Poland), University of Agriculture in Krakow (Poland)
(role in the project: visiting lecturer)

..:: Study Leaflet: ::..

2008-2013

Studies in Trans-Atlantic International Relations (STAIR)
The project undertaken by three universities: Cracow University of Economics (Poland), the University of Debrecen (Hungary) and Grand Valley State University (USA). The three universities set up a consortium which received an Atlantis project grant to launch trans-Atlantic studies leading to the awarding of Bachelor degree. This prestigious project is co-financed by the European Union and the US government. Main coordinator of the project: dr Piotr Stanek
(role in the project: co-cordinator for research and teaching exchange)

Details ara available at:
http://www.stair.uek.krakow.pl 


2012-2015
International Marketing: A Visegrad Perspective (Project no. VUSG-61100001)

Visegrad University Studies Grant No. 61100001
coordinating university: Slovak University of Agrculture in Nitra (Slovakia)
(role in the project: visitng lecturer, co-author of the handbook)

Details are availble at:
http://www.fem.uniag.sk/Elena.Horska/vusg.html

2010
Central European Business. CEINET
Project No. 1005-003.09
The project is financed by Central European Initiative (CE) and is designed to provide detailed knowledge necessary to start-up a company in different countries of Central Europe.
(role in the project: joint programe co-coordinator and a course supervisor)

Details ara available at:
http://www.fem.uniag.sk/Elena.Horska/ceb.html

2009-2010
The European Dimension of International Entrepreneurship.
Intensive Programme, Project no ERA/2009/IP/W/0029
educational project involving the creation of a new academic course "International Entrepreneurship from a European perspective," conducted by the consortium of partner universities: Fachhochschule Frankfurt am Main (Germany), Hochschule Heilbronn (Germany), Universitatae "Petru Maior" (Rumania), Cracow University of Economics (Poland), the main unit was coordinating Cracow University of Economics
(role in the project: teaching module coordinator)

Detailed information at:
http://celt.uek.krakow.pl/course/info.php?id=60
Attached file:
..:: Coordinators and Faculty Staff ::..   ..:: Study Program ::..
2007-2008
Researches Regarding the Harmonization of the Entrepreneurial Education of Romanian Universities to the European Union and Eastern European Universities (EDARO)
International Research and Education Project financed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Romania, project coordinator: prof. dr Zsuzsanna Szabo, Petru Maior Univeristy of Targu-Mures - Faculty of Economics, Law and Administrative Sciences
(role in the project: participant, author of the partial study)

own contribution:
k. Wach, Entrepreneurship Education in Poland, a working paper presented at ICELM conference

Details are available at:
http://www.erenet.org/edaro.htm 

2007
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
Projektem powstał pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego i został złożony do Ministerstwa Edukacji Naukowej, kierownik projektu: dr Tomasz Rachwał
(udział: współautorstwo peojektu).

2007
Minerva Project "Innovation through Collaboration" (iCOLL)
Międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w latach 2005-2007, finansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu SOCRATES. Główny koordynator projektu European School of Business at Reutlingen University, Reutlingen - Niemcy. Projekt polegał na rozwiązywaniu rzeczywistych projektów konsultingowych dla sześciu międzynarodowych firm, a także na kursie opartym na zasadach e-learning -kurs poświęcony był tematyce innowacyjności (udział w projekcie: tutor)

Details are available at:
http://icoll.reutlingen-university.de 

2004-2005
International Comparative Analysis of SMEs. CEEPUS Project no. H-0178-04/05
Międzynarodowy projekt edukacyjny w zakresie nauczania i badań poświęconych małym i średnim przedsiębiorstwom. Projekt finansowany w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Głównym koordynatorem peojektu był Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Miszkolcu na Węgrzech (udział w projekcie: koordynator uczelniany CEEPUS)
(role in the project: university coordinator of the participatinh unit) 
    

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates