Membership in Scientific Associations

Last updated on 2 January 2014

 

CURRENT MEMBERSHIP - NETWORKING

 

  • Polish Economic Association PTE – regional branch in Kraków,
    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTE - oddział w Krakowie
    headquarters: Poland, Warsaw
    Member since 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORICAL MEMBERSHIP

 

 

 

     

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates