Editorial Boards

Last updated on 17 August 2014

 

Member of Editorial Boards:

 

 • "Studia Negotia" (Studia Universitatis Babes-Bolyai. Negotia) ISSN 1224-8738
  publisher: Babes-Bolyai University  in Cluj-Napocca
  http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/negotia/
  member of the Editorial Board (since 2014)

 

 • Przedsiębiorczość – Edukacja” („Entrepreneurship – Education”) ISSN 2083-3296
  Publisher: Department of Entrepreneurship and Spatial management at the Pedagogical University in Krakow
  http://www.p-e.up.krakow.pl/redakcja.html
  member of the Editorial Board (since 2012)

 

 • Horyzonty Polityki / Horizons of Politics” ISSN 2082-5897
  publisher: Jesuit University Ignatianum in Kraków
  http://www.ignatianum.edu.pl/horyzonty.polityki
  member of the Editorial Board (since 2010)

 

 • ERENET Profile” ISSN 1789-624X
  publisher: Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities
  http://www.erenet.org/publications/profile20.pdf
  member of the International Board (since 2007)

 

 • CUE Discussion Papers” ISSN 2081-3848
  Publisher: Faculty of Economics and International Relations CUE
  http://www.papers.uek.krakow.pl
  member of the Editorial Board (since 2008)

 

 


Journal Referee

     

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates