Za chwilę nastapi automatyczne przekierowanie na właściwą stronę: http://centre.uek.krakow.pl/wach/

 

Prof. dr hab. Krzysztof Wach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Instytut Ekonomii
Katedra Handlu Zagaraniczneg

Prof. Krzysztof Wach, PhD
Cracow University of Economics
College of Economics, Finance and Law
Institute of Economics
Department of International Trade